วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 23, 2553

วัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2554 ในโครงการเปิดวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระศาสนา


ดาวน์โหลด รายชื่อวัดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
http://www.thaihealth.or.th/node/18733
ใน ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่” เพื่อ ความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง โดยมีวัดที่เข้าร่วมโครงการสวดมนต์ข้ามปีฯ อยู่ทั่วประเทศ ใกล้วัดไหนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมวัดใกล้บ้านกันได้เลย
 ที่มา http://www.thaihealth.or.th/node/18733

รายชื่อวัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

 http://www.thaihealth.or.th/node/18732


ตรวจสอบกิจกรรมวัดที่จัดสวดมนต์ข้ามปี

วัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2554

ในโครงการเปิดวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระศาสนาภาคกลาง1. วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี - วันที่ 31 ธันวาคม – 3 มกราคม 2554

ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมบารมี-สวดมนต์ข้ามปี

ฟังธรรม, สาธยายพระไตรปิฎก,เจริญจิตตภาวนา

2.วัดเจริญธรรมาราม เขตสายไหม กทม. - วันที่ 31 ธันวาคม ทำวัตรเย็น – เวลา 01.00 น.

- วันที่ 1 มกราคม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง3. วัดชัยพฤกษ์มาลา เขตตลิ่งชัน กทม. - วันที่ 31 ธันวาคม ทำวัตรเย็น

- วันที่ 1 มกราคม ทำบุญตักบาตร4. วัดไผ่เหลือง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี - วันที่ 31 ธันวาคม ทำวัตรเย็น,ปฏิบัติบูชา,

- วันที่ 1 มกราคม ทำบุญตักบาตร5.วัดสายไหม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี - วันที่ 31 ธันวาคม สวดมนต์ข้ามปี, ปฏิบัติธรรม6.วัดโบสถ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี - วันที่ 31 ธันวาคม สวดมนต์ข้ามปี, ปฏิบัติธรรม7.วัดบางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก - วันที่ 31 ธันวาคม บวชเนกขัมมบารมีปฏิบัติธรรมข้ามปี 3 วัน 2 คืน8.วัดบางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา - วันที่ 31 ธ.ค.–15 ม.ค.2554สวดมนต์ข้ามปี

ปฏิบัติธรรมเริ่มตั้งแต่, วันที่ 1 มกราคม ทำบุญตักบาตร9. วัดเกาะแก้วคลองหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี - วันที่ 31 ธันวาคม บวชเนกขัมมบารมีปฏิบัติธรรมข้ามปี 3 วัน 2 คืน

- เจริญพระพุทธมนต์ 7 ตำนาน10.วัดบ้านในบน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี - วันที่ 31 ธันวาคม ปฏิบัติธรรม, สวดมนต์11.วัดหนองตาเนิด อ.จอมบึง จ.ราชบุรี - วันที่ 31 ธันวาคม สวดมนต์ข้ามปี12.วัดหลวงบดินทร์เดชา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี - วันที่ 31 ธันวาคม สวดมนต์ข้ามปี

13.วัดภาษี ถ.เอกมัย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (ดาวน์โหลดกำหนดการ)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1. วัดสระตะเฆ่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา - วันที่ 31 ธันวาคม ปฏิบัติธรรม- สวดมนต์ข้ามปี

- วันที่ 1 มกราคม ทำบุญตักบาตร,ทำบุญอุทิศ,ทอดผ้าป่า2. วัดโคกศรีษะเกษ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา - วันที่ 31 ธันวาคม บวชเนกขัมมบารมีถวายในหลวง,

สวดมนต์,ทอดผ้าป่า3. วัดท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา - วันที่ 31 ธันวาคม สวดมนต์เย็น – เวลา 01.00 น.

- วันที่ 1 ม.ค. ทำบุญตักบาตร4. วัดพิศาล อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น - วันที่ 31 ธันวาคม ปฏิบัติธรรม,ทอดผ้าป่า, วันที่ 1 ม.ค. ทำบุญตักบาตร5. วัดขุนพรหมดำริ(บ้านอุปราช)อ.เมือง จ.มหาสารคาม – วันที่ 31 ธันวาคม ปฏิบัติธรรม, สวดมนต์

- วันที่ 1 มกราคม ทำบุญตักบาตร6. วัดทุ่งรังษี อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด - วันที่ 31 ธันวาคม ปฏิบัติธรรม, สวดมนต์,ยกช่อฟ้าศาลา

- วันที่ 1 มกราคม ทำบุญตักบาตร7. วัดป่าตถตาราม อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด - วันที่ 31 ธันวาคม ปฏิบัติธรรม, สวดอิติปิโส 1088. วัดดอกจานรัตนาราม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ - บวชเนกขัมมบารมีวันที่ 16 ธ.ค.- 2 ม.ค. 2554

สวดมนต์ข้ามปี,โครงการ “ส่วงเมา เซาประมาท”

รณรงค์ไม่ประมาทในช่วงปีใหม่,

วันที่ 1 มกราคม ทำบุญตักบาตร9. วัดบูรพาภิรมย์ อ.ส่องดาว จ.สกลนคร - บวชเนกขัมมบารมีวันที่ 29 – 1 ม.ค. 2554

- สวดมนต์ข้ามปี, เจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวงภาคเหนือ1. วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ - วันที่ 31 ธันวาคม เจริญพระพุทธมนต์รับปีใหม่2. วัดบ้านขุน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ - วันที่ 31 ธันวาคม เจริญพระพุทธมนต์รับปีใหม่3. วัดกำแพงมณี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก - วันที่ 31 ธันวาคม สวดมนต์ข้ามปีเริ่มเวลา 20.00 น.- 24.00 น.4. วัดท่าเกษม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย - วันที่ 31 ธันวาคม เจริญชัยมงคลคาถาข้ามปี ย่ำฆ้อง-กลอง

ทำบุญตักบาตรปล่อยนก-ปล่อยปลา5. วัดสบลืน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง - วันที่ 31 ธันวาคม สวดมนต์ภาษาพื้นเมือง,บารมี 30 ทัศน์,

เจริญชัยมงคลคาถา เริ่มเวลา 20.00 น.

- วันที่ 1 มกราคม ทำบุญตักบาตร6. วัดปงหอศาล อ.แม่ทะ จ.ลำปาง - วันที่ 31 ธ.ค.เวลา 19.00 - 20.00 น. ทำวัตรเย็น สวดมนต์ 12 ตำนาน-ฟังธรรม,

- เวลา 24.00 น. เจริญชัยมงคลคาถา ลั่นระฆัง 3 จบ

จากนั้นสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร

- วันที่ 1 มกราคม ทำบุญตักบาตร

เวลา 09.00 น.พิธีตานหลัวหิงพระเจ้า,ทานข้าวหลาม,ถวายภัตตาหารเพล7. วัดป่าไม้แดง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ วันที่ 31 ธ.ค.

- เวลา 18.30 น.ไหว้พระสวดมนต์/สมาทานเบญจศีล/เจริญภาวนา

/แผ่เมตตา

- เวลา 21.00 น.พิธีสะเดาะนพเคราะห์ จุดเทียนบูชา ปล่อยโคมไฟ 99 ลูก

- เวลา 23.30 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์บทพุทธคุณข้ามปี

- เวลา 24.00 น.เจริญสมาธิ/แผ่เมตตา

- เวลา 01.00 น. พรมน้ำพระพุทธมนต์

วันที่ 1 ม.ค.

- ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

- เวลา 09.00 น. พิธีทำบุญสืบชะตาหลวง, ปล่อยปลาภาคใต้

1. วัดประชุมโยธี อ.เมือง จ.พังงา - วันที่ 31 ธันวาคม เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี2. วัดพระพรหม อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 31 ธ.ค.

- เวลา 08.00 น.อุบาสก-อุบาสิกา บวชเนกขัมมบารมี

- เวลา 18.00 น. สวดมนต์/เจริญภาวนา/ฟังธรรม -

- เวลา 01.00 น. สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร

วันที่ 1 ม.ค. ปฏิบัติธรรม3. วัดท่าเรือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต - วันที่ 31 ธันวาคม เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี4. อาศรมสุญญตา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ - วันที่ 31 ธันวาคม เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี5. วัดขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร - วันที่ 31 ธันวาคม

- เวลา 23.00 น. เจริญพระพุทธมนต์

- เวลา 24.00 น. เจริญชัยมงคลคาถา/ลั่นฆ้อง,กลอง,ระฆัง

- วันที่ 1 ม.ค. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอบคุณข้อมูลจากที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

http://www.thaihealth.or.th/node/18752

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น